Zakres usług oferowany przez VITA-MED. sc.1/ Okresowe wizyty ginekologiczne obejmujące badanie kliniczne i pobranie rozmazu cytologicznego

2/ Prowadzenie ciąży prawidłowej, a także ciąż wysokiego ryzyka, zwłaszcza po uprzednich poronieniach, ciąż po procedurach „in vitro”, oraz ciąż powikłanych zaburzeniami immunologicznymi

3/ Profilaktyka raka szyjki macicy:
- badania cytologiczne wykonywane rekomendowanymi szczoteczkami Cyto-Brush dającymi niski odsetek wyników omyłkowych;
- kolposkopia – oglądanie zmian podejrzanych na szyjce w powiększeniu, wycinki celowane;
- szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV szczepionką czterowalentną (typy 6, 11, 16, 18 wirusa HPV);
- badania DNA i RNA wirusa brodawczaka ludzkiego HPV w rozmazach z szyjki macicy – diagnostyka obecności onkogennych typów wirusa o wysokim ryzyku wywołania raka szyjki;
- krioterapia („mrożenie”) zmian niepodejrzanych na szyjce jak ektopia („nadżerka”) lub ogniska dysplazji małego stopnia;

4/ Profilaktyka raka piersi i jajników:
- badania palpacyjne piersi;
- kierowanie na badanie mammograficzne i USG piersi do ośrodków dysponujących wysokospecjalistycznym sprzętem (mammograf cyfrowy o wysokiej rozdzielczości obrazu) i wysokokwalifikowanym personelem;
- nieinwazyjne badania genetyczne obecności mutacji genów BRCA1/BRCA2;
- kwalifikacja do operacji laparoskopowych profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów u pacjentek obciążonych wywiadem rodzinnym lub będących nosicielkami mutacji genów BRCA1/BRCA2;

5/ Profilaktyka raka trzonu u pacjentek leczonych Tamoxifenem z powodu raka piersi – okresowe bezbolesne pobranie materiału z jamy macicy Endo Samplerem i badanie histopatologiczne

6/ Diagnostyka przyczyn poronień nawracających i powtarzających się niepowodzeń po procedurach „in vitro”, ze szczególnym naciskiem na przyczyny immunologiczne. Leczenie zaburzeń prowadzących do poronień, w tym ustalenie wskazań i kwalifikacja do alloimmunizacji (tzw. „szczepienie limfocytami męża”)

7/ Podstawowa i immunologiczna diagnostyka przyczyn niepłodności małżeńskiej. Leczenie zaburzeń płodności w podstawowym zakresie (nie wykonujemy inseminacji domacicznych i procedur „in vitro”)

8/ Konsultacje przed zabiegami operacyjnymi: badanie kliniczne, ustalenie wskazań do operacji, propozycje zakresu operacji i sposobu jej przeprowadzenia. W poradni VITA-MED. sc. kładzie się szczególny nacisk na kwalifikowanie pacjentek do operacji mało inwazyjnych, takich jak laparoskopie (zwłaszcza w przypadku endometriozy, łagodnych guzów jajnika, zrostów i mięśniaków macicy), operacje drogą pochwową (mięśniaki macicy), minilaparotomie (łagodne guzy jajnika, mięśniaki macicy)

9/ Konsultacje przed zabiegami operacyjnymi w onkologii ginekologicznej (rak szyjki macicy, jajnika, trzonu macicy i sromu/pochwy). Ustalenie zakresu operacji i sposobu jej przeprowadzenia. Dyskusja nad uzupełniającymi formami leczenia jak radioterapia („naświetlania”) lub chemioterapia

10/ Kwalifikacja do operacji korekcji zaburzeń statyki narządów płciowych („wypadanie” i „obniżenie” ścian pochwy i macicy) sposobem klasycznym i z użyciem materiału syntetycznego (tzw. „siatki”). Kwalifikacja do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu

11/ Opieka pooperacyjna, w tym leczenie zachowawcze ewentualnych powikłań gojenia rany pooperacyjnej. Długoterminowa opieka i monitoring chorych operowanych z powodu nowotworów narządów płciowych

12/ Nieinwazyjne szybkie testy na obecność infekcji Chlamydia trachomatis, Streptococcus agalactiae (tzw. GBS – badanie zalecane w ciąży)

powrót