Prof. dr hab.n.med. Jacek R.Wilczyński

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, szkolenie podyplomowe lekarzy

Jestem autorem lub współautorem kilkuset publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, rozdziałów w podręcznikach i monografiach, doniesień zjazdowych prezentowanych w Polsce i podczas zjazdów międzynarodowych. Moje prace cytowane są przez licznych autorów na całym świecie. W 2006 roku jedną z moich prac poświęconych immunopatologii ciąży zaliczono do grona 10 najbardziej poczytnych prac wydawnictwa Elsevier. W 2013 roku praca poświęcona immunoterapii pacjentek z poronieniami nawracającymi została rekomendowana przez witrynę internetową PubAdvanced docierającą z informacjami fachowymi do setek tysięcy badaczy i lekarzy na całym świecie. Jestem także współautorem 6 rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych, autorem rozdziałów w 5 monografiach poświęconych patologii wczesnej ciąży i technikom operacyjnym, oraz autorem tłumaczenia rozdziału w amerykańskim podręczniku ginekologii operacyjnej.
Byłem promotorem 5 przewodów doktorskich, 2 prac magisterskich. Aktualnie jestem promotorem w 2 trwających przewodach doktorskich. Recenzowałem 7 prac doktorskich.
W latach 2003-2013 byłem kierownikiem specjalizacji 5 lekarzy z zakresu położnictwa i ginekologii. Obecnie kieruję szkoleniem kolejnych 3 specjalizantów. Byłem członkiem zespołu ekspertów, którzy opracowali rekomandacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w przypadkach patologii wczesnej ciąży oraz w ciąży po „in vitro”. Współpracowałem z Mazowiecką Szkołą Ultrasonografii oraz Wszechnicą Medyczną „Nad Łódką” prowadząc wykłady w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy ginekologów i położników. Współorganizowałem 7 zjazdów i konferencji naukowych. Wygłosiłem wiele wykładów na zaproszenie organizatorów zjazdów krajowych i zagranicznych.

Wybrane artykuły naukowe w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w latach 2000-2013

Jacek Wilczyński, Henryk Tchórzewski, Ewa Głowacka, Małgorzata Banasik, Przemysław Lewkowicz, Marian Szpakowski, Krzysztof Zeman, Jan Wilczyński:

Cytokine secretion by decidual lymphocytes in transient hypertension of pregnancy and pre-eclampsia. Mediators Inflamm. 2002 V. 11 : s.105-111.

Jacek Wilczyński, Małgorzata Banasik, Henryk Tchórzewski, Ewa Głowacka, Andrzej Malinowski, Marian Szpakowski, Przemysław Lewkowicz, Artur Wieczorek, Krzysztof Zeman, Jan Wilczyński:

Expression of intercellular adhesion molecule-1 on the surface of peripheral blood and decidual lymphocytes of women with pregnancy-induced hypertension
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2002 V.102 : s.15-20.

Jacek Wilczyński, Henryk Tchórzewski, Ewa Głowacka, Małgorzata Banasik, Marian Szpakowski, Artur Wieczorek, Jan Wilczyński:

"In vitro" cytokine secretion by peripheral blood and decidual lymphocyte during the third trimester of normal pregnancy. Gynecol Obstet Invest. 2003 V.55 no 2 : s.68-72

Jacek Wilczyński, Henryk Tchórzewski, Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, Artur Wieczorek, Przemysław Lewkowicz, Andrzej Malinowski, Marian Szpakowski, Jan Wilczyński:

Lymphocyte subsets distribution and cytokine secretion in third trimester decidua in normal pregnancy and preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2003 V.109 no 1 : s.8-15.

Jacek Wilczyński:

TH1/TH2 cytokines balance: yin and yang of reproductive immumology. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005:
V.122, s.136-143.

Jacek Wilczyński:

Cancer and pregnancy share similar mechanisms of immunological escape. Chemotherapy. 2006:
V.52, no 3, s.107-110.

Jacek Wilczyński:

Immunological analogy between allograft rejection, recurrent abortion and pre-eclampsia: the same basic mechanism?. Hum Immunol. 2006: V.67, s.492-511.

Jacek Wilczyński:

Fetal rejection: infertility and immunity. Exp Rev Clin Immunol. 2007:
V.3, no.6, s.871-882.

Jacek Wilczyński, Michał Radwan, J. Kalinka:

Characterization and role of regulatory T cells in immune reactions. Front Biosci. 2008: V.13, January 1, s.2266-2274

J. Szekeres-Bartho, Jacek Wilczyński, P. Basta, J. Kalinka:

Role of progesterone and progestin therapy in treatened abortion and preterm labour. Front Biosci. 2008:
V.13, s.1981-1990.

Jacek Wilczyński, J. Kalinka, Michał Radwan:

Role of T-regulatory cells in pregnancy and cancer. Front Biosci. 2008:
V.13, January 1, s.2275-2289.

Jacek Wilczyński, Marcus Duechler:

How do tumors actively escape from host immunosurveillance?. Arch Immunol Ther Exp. 2010:
V.58, no.6, s.435-448.

M. Wilczyński, Marian Szpakowski, Joanna Lutosławska, Stanisław Łukaszek, M. Kucharski, Jacek Wilczyński:

Prawidłowa ciąża u pacjentki po operacji oszczędzającej płodność z powodu raka jajnika w stopniu IC i guza o granicznej złośliwości po stronie przeciwnej. Prz Menopauz. 2010:
R.9, nr 1, s.48-51.

I. Nowak, E. Majorczyk, A. Wiśniewski, A. Pawlik, M. Magott-Procelewska, E. Passowicz-Muszyńska, J. Malejczyk, R. Płoski, S. Giebel, E. Barcz, A. Zoń-Giebel, Andrzej Malinowski, Henryk Tchórzewski, A. Chlebicki, W. Łuszczek, M. Kurpisz, M. Gryboś, Jacek Wilczyński, P. Wiland, D. Senitzer, J. Sun, R. Jankowska, M. Klinger, P. Kuśnierczyk:

Does the KIR2DS5 gene protect from some human diseases?.Plos One. 2010:
V.5, no.8, s.e12381.

Marcus Duechler, Jacek Wilczyński:

Hypoxia inducible factor-1 in cancer immune suppression. Curr Immunol Rev. 2010:
V.6, no.3, s.260-271.

Jacek Wilczyński, Marcus Duechler:

Immunotherapy for epithelial ovarian cancer: immunological background, critical review of methods and future perspectives. Curr Immunol Rev. 2010:
V.6, no.3, s.221-233.

Magdalena Pertyńska-Marczewska, Ewa Głowacka, Alicja Grodzicka, Małgorzata Sobczak, Katarzyna Cypryk, Jacek Wilczyński, Jan Wilczyński:

Profile of peripheral blood neutrophil cytokines in diabetes type 1 pregnant women and its correlation with selected parameters in the newborns. Am J Reprod Immunol. 2010:
V.63, no.2, s.150-160

I. Nowak, Andrzej Malinowski, H. Tchórzewski, E. Barcz, Jacek Wilczyński, M. Banasik, M. Gryboś, M. Kurpisz, W. Łuszczek, E. Majorczyk, A. Wiśniewski, D. Senitzer, J. Yao Sun, P. Kuśnierczyk:

HLA-C C1C2 heterozygosity may protect women bearing the killer immunoglobulin-like receptor AA genotype from spontaneous abortion. J Reprod Immunol 2011:
V.88, no.1, s. 32-37.

Jacek Wilczyński:

Alternative treatment of chemoresistant, recurrent or advanced ovarian cancer: part I. Prz Menopauz. 2011:
T.10, nr 3, s.181-186.

Jacek Wilczyński, Beata Makuła:

Alternative treatment of chemoresistant, recurrent or advanced ovarian cancer: part II. Prz Menopauz. 2011:
T.10, nr 5, s.363-367

K. Księżakowska, Anna Nowińska-Serwach, Jacek Wilczyński:

Mitochondrial DNA mutations in gynecological cancers. Prz Menopauz. 2011:
T.10, nr 6, s.436-442

Agnieszka Zając, Grzegorz Stachowiak, T. Pertyński, Hanna Romanowicz, Jacek Wilczyński, Beata Smolarz:

Association between MDM2 SNP309 polymorphism and endometrial cancer risk in Polish women. Pol J Pathol. 2012:
V.63, no.4, s.278-283.

Łukasz Janas, M. Moszyńska-Zielińska, Grzegorz Stachowiak, Tomasz Stetkiewicz, Marek Nowak, Magdalena Rycel, Jacek Wilczyński:

Case of advanced primary squamous carcinoma of vagina in a woman previously treated surgically for cervical dysplasia. Prz Menopauz. 2012:
V.16, no.1, s.19-22.

Maja Kufelnicka-Babout, Dorota Kolasa-Zwierzchowska, Grzegorz Stachowiak, M. Zielińska, Hanna Romanowicz-Makowska, Andrzej Kałużyński, Andrzej Kulig, Jacek Wilczyński:

Leczenie w przypadku źle rokującego raka szyjki macicy w stopniu Ib1 w ciąży : opis dwóch przypadków. Prz Menopauz. 2012:
V.16, nr 4, s.291-295.

Wilczyński JR, Radwan P, Tchórzewski H, Banasik M. Immunotherapy of Patients with Recurrent Spontaneous Miscarriage and Idiopathic Infertility:

Does the Immunization-Dependent Th2 Cytokine Overbalance Really Matter? Arch Immunol Ther Exp 2012; DOI 10.1007/s00005-012-0161-6.

Radwan P, Radwan M, Połać I, Lewkowicz P, Wilczyński JR:

IL-18 and IL-18 binding protein concentration in ovarian follicular fluid of women with “tubal factor” subjected to in vitro fertilization. Postepy Hig Med Dosw (online), 2013; 67: 463-470.

Zając A, Stachowiak G, Stetkiewicz T, Wilczyński JR:

Gen TP53 i białko p53 a rak błony śluzowej trzonu macicy. Przegl Menopauz 2013; 3(67): 228-230.

Żyła M, Stachowiak G, Kostrzewa M, Księżakowska-Łakoma K, Kolasa-Zwierzchowska D, Nowak M, Wilczyński JR, Stetkiewicz T.:

Laparoskopia – przyczyny konwersji do laparotomii w Klinice Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 2006-2012. Przegl Menopauz 2013; 3(67): 245-249.

Radwan P, Radwan M, Polać I, Wilczyński JR:

Detection of intracavitary lesions in 820 infertile women: comparison of outpatient hysteroscopy with histopathological examination. Ginekol Pol. 2013 Oct;84(10):857-61.

Kostrzewa M, Żyła M, Litwińska E, Kolasa-Zwierzchowska D, Szpakowski A, Stachowiak G, Szpakowski M, Wilczyński JR:

Salpingotomia vs salpingektomia – porównanie płodności kobiet po operacyjnym leczeniu jajowodowej ciąży ektopowej, 24-miesięczne badanie obserwacyjne. Ginekol Pol 2013; 12: 1030-1035.

Realizacja programów naukowych:

Byłem kierownikiem lub głównym wykonawcą w 7 grantach:
1. 4PO5E11815 "Znaczenie wybranych parametrów immunologicznych w etiopatogenezie gestozy-EPH" – kierownik, 1998.
2. 4PO5E01714 ”Mechanizm immunizacji allogenicznymi limfocytami w leczeniu poronień nawykowych”- wykonawca, 1998.
3. P05A06928 ”Związek genotypu i fenotypu KIR i HLA-C z nawracającym poronieniem” – wykonawca, 2005.
4. Grant Prezydenta Miasta Łodzi nr G20 ”Rola oceny polimorfizmu genów oporności wielolekowej w prewencji nieskutecznych sposobów leczenia cytostatykami u pacjentek z rakiem jajnika” – kierownik, 2005.
5. Grant zamawiany MNiI, zadanie K 140/P01/2007/1.3.1.5 „Rola wybranych czynników w immunopatogenezie poronień nawykowych” – wykonawca, 2007.
6. „Związek polimorfizmu genów KIR2DL4, LILRB1 i HLA-G z poronieniem samoistnym” – wykonawca, 2010.
7. POKL/I/8.1.1/10 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów narządów rodnych w województwie łódzkim” – koordynator programu, 2012.

Podręczniki:

1. Malinowski A, Wilczyński JR. Immunologiczne aspekty ciąży. W: Położnictwo i Ginekologia / pod red. Grzegorza H. Bręborowicza. Warszawa: PZWL, 2005. t. I: 29-40. ISBN 83-200-3082-X.
2. Wilczyński JR, Radwan P. Endometrioza w niepłodności. W: Niepłodność i rozród wspomagany, red. J. Radwan, S. Wołczyński. Termedia Poznań 2011, 129-139, ISBN 978-83-62138-56-2.
3. Malinowski A, Sobczuk A, Wilczyński JR. Leczenie stanów przedrakowych błony śluzowej trzonu macicy. W: Zarys ginekologii onkologicznej, T.2 red. J. Markowska, R. Mądry. Termedia Poznań 2012, 75-94, ISBN 978-83-62138-93-7.
4. Malinowski A, Sobczuk A, Wilczyński JR. Diagnostyka endoskopowa trzonu macicy. W: Zarys ginekologii onkologicznej. T.2. Red. J. Markowska, R. Mądry.Termedia Poznań 2012: 41-60, , ISBN 978-83-62138-93-7.
5. Wilczyński JR. Angiogeneza w ogniskach endometriozy. W: Endometrioza. Diagnostyka i leczenie, red. S. Radowicki, K. Szyłło. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2013: 47-55, ISBN 978-83-7609-877-7.
6. Tłumaczenie rozdziału „Rak szyjki macicy” w: Bonney – chirurgia ginekologiczna, red. Lopes T, Spirtos NM, Naik R, Monaghan JM. Red wyd. pol. Malinowski A. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2013: 159-177, ISBN 978-83-7609-841-8.
7. Jacek R Wilczynski, Marek Nowak. Cancer Immunoediting: Elimination, Equilibrium and Immune Escape in Solid Tumors. W: Interaction of Immune and Cancer Cells, red. Magdalena Klink. Springer-Verlag Wien 2014: 143-206, ISBN 978-3-7091-1299-1.