Prof. dr hab.n.med.

Jacek R.Wilczyński

 • 1988

  - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, ukończone z wyróżnieniem. Zatrudnienie w Szpitalu-Pomniku Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
 • ............................................................................................................................................................
 • 1991

  - rozpoczęcie pracy w Katedrze Położnictwa i Ginekologii WAM w Szpitalu-Pomniku CZMP w Łodzi.
 • ............................................................................................................................................................
 • 1992

  - uzyskanie specjalizacji Io z położnictwa i ginekologii.
 • ............................................................................................................................................................
 • 1995

  - uzyskanie specjalizacji IIo z położnictwa i ginekologii. Obrona pracy doktorskiej pt. "Analiza wybranych parametrów odporności komórkowej u kobiet z poronieniami nawykowymi o niewyjaśnionej etiologii poddanych immunizacji limfocytami partnera", Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi. Objęcie stanowiska adiunkta Katedry Położnictwa i Ginekologii WAM.
 • ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 2002

  - obrona rozprawy habilitacyjnej na temat „Nadciśnienie indukowane ciążą. Wybrane elementy patogenezy i ich znaczenie w monitorowaniu tego zespołu” przed Radą Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • ............................................................................................................................................................
 • 2003

  - stanowisko docenta w Instytucie CZMP w Łodzi oraz adiunkta III Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Objęcie stanowiska zastępcy kierownika Kliniki Chirurgii Ginekologicznej ICZMP.
 • ............................................................................................................................................................
 • 2008

  - otrzymanie tytułu profesora z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
 • ............................................................................................................................................................
 • od 2009

  - kierownik Kliniki Ginekologii w III Katedrze Położnictwa i Ginekologii a następnie w Katedrze Położnictwa i Ginekologii Operacyjnej UM w Łodzi.
 • ............................................................................................................................................................
 • od 2011

  - kierownik Kliniki Ginekologii ICZMP przekształconej w 2013 w Klinikę Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej ICZMP.
 • ............................................................................................................................................................
 • 2012

  - uzyskanie specjalizacji z ginekologii onkologicznej.
 • ............................................................................................................................................................
 • od 2012

  - zastępca prezesa Łódzkiego Oddziału PTG.
 • ............................................................................................................................................................
 • od 2013

  - członek zarządu Sekcji Ginekologii Operacyjnej PTG i przewodniczący komisji rewizyjnej Sekcji Endometriozy PTG.
 • ............................................................................................................................................................
 • Staże i warsztaty

  – Uniwersytet Medyczny w Palermo, Włochy
  – Uniwersytet Medyczny w Aalborgu, Dania
  – Uniwersytet Medyczny w Pradze, Czechy
 • ............................................................................................................................................................